Medlemsbetingelser for Flyr+

På denne siden finner du de til enhver tid oppdaterte vilkår og betingelser for å være medlem i Flyr+.

Flyr+ er et enkelt fordelsprogram som Flyr-gjester kan få utbytte av, uten at det stilles krav til å måtte reise hyppig for å motta fordeler og rabatter.

1. Medlemskap

1.1 Ved å melde deg inn i Flyr+inngår du en medlemsavtale med Flyr AS, organisasjonsnummer 925566004, Nedre Vollgate. 5, 0185 Oslo. Denne medlemsavtalen består av medlemsvilkårene gjengitt nedenfor og personvernerklæringen vår. Sistnevnte beskriver hvordan vi bruker og behandler personopplysninger som innhentes i forbindelse med innmeldingen. I tillegg gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av norsk lovgivning. 

1.2 For å melde deg inn i Flyr+ må du autentisere deg med Vipps og opprette en medlemsprofil hos Flyr. Kun privatpersoner over 16 år kan melde seg inn og det er kun tillatt med én medlemsprofil per person. Du kan velge å avslutte medlemskapet ditt når som helst, uten begrunnelse, men merk at samtlige fordeler du har via fordelsprogrammet vil opphøre umiddelbart i det medlemskapet avsluttes. 

1.3 Medlemskapet ditt i Flyr+er personlig og du er selv ansvarlig for å sørge for at andre ikke får tilgang til medlemsprofilen din. Det er ikke tillatt å bruke medlemskapet til kommersielle formål. Ta kontakt med oss umiddelbart dersom du har mistanke om uberettiget bruk av medlemskapet ditt.

1.4 Brudd på medlemsvilkårene, misbruk av medlemskapet eller annet mislighold kan i verste fall føre til at medlemskapet ditt i Flyr+annulleres med umiddelbar virkning. Mistanke om straffbart brudd på medlemsvilkårene, eller andre straffbare handlinger som er begått i kraft av å være medlem, kan i tillegg rapporteres til myndighetene. 

1.5 Det er til enhver tid den siste versjonen av medlemsvilkårene for Flyr+ som er gjeldende. Kun større endringer eller endringer som krever aktiv aksept vil bli kommunisert via andre kanaler enn nettsiden. Ved endringer som krever aktiv aksept og aksepten ikke fornyes, forbeholder vi oss retten til å annullere medlemskapet med tre måneders varsel.

2. Fordelsprogram

2.1 Flyr+ er et fordelsprogram som gir deg forskjellige reiserelaterte medlemsfordeler. Det koster ingenting å melde seg inn, men kvalifiserende kjøp kan være nødvendig for å benytte noen av fordelene.

2.2 Som medlem av Flyr+ får du den til enhver tid gjeldende medlemsrabatten på nettoprisen av Smart- og Fleks-billetter, ekskludert myndighetspålagte skatter og avgifter. Medlemsrabatten er tilgjengelig allerede ved innmelding, gjelder på samtlige bestillinger du foretar med disse billettypene og gjelder for hele reisefølget i bestillingen så lenge du skal være med på reisen selv. 

2.3 Som medlem av Flyr+ kan du samle ulike typer stempler for å fylle ut stempelkort. Et ferdig utfylt stempelkort gir en verdikupong med en fastsatt verdi i NOK. Verdien oppgitt på fordelsprogrammets informasjonssider ved utstedelsestidspunktet er gjeldende. Stempler kan samles på følgende måter:

  • Reisestempel: Du får ett stempel per flyvning med Flyr. Stemplene er personlige og tildeles medlemsprofilen din på datoen for avreise. For kansellerte reiser med refunderbare billetter gis det ikke stempler. Om du ikke ønsker å samle stempler på spesifikke bestillinger kan du velge dette i bestillingsløpet. Andre medlemmer i reisefølget vil samle reisestempler knyttet til sitt medlemskap dersom deres medlemsnummer legges inn ved bestilling.
  • Vervestempel: Du får ett stempel per medlem du verver til fordelsprogrammet. Stemplene tildeles medlemsprofilen din i det personen du har invitert registrerer og autentiserer seg med Vipps. Det nye medlemmet vil også få tildelt ett stempel som takk for innmeldingen. 

2.4 Et ferdig utfylt stempelkort består av ti stempler, hvor minimum et av stemplene må være et reisestempel. Det er ingen begrensninger verken for hvor mange stempler du kan samle eller hvor mange stempelkort du kan fylle ut. Stempelkort har en gyldighet på 12 måneder fra første tildelte stempel. Dersom gyldighetsperioden utløper vil stempelkortet og dets tilhørende stempler slettes permanent. Vi forbeholder oss retten til å forlenge gyldighetsperioden på stempelkort utover de 12 månedene det normalt er gyldig.

2.5 Verdikuponger i form av verdikuponger utstedes idet et stempelkort er ferdig utfylt og vil normalt ha en gyldighet på 12 måneder fra utstedelse. Det er kun mulig å benytte én verdikupong per bestilling og det er ikke mulig å dele opp en verdikupong på flere bestillinger. Det vil si at dersom prisen på bestillingen er lavere enn verdien på verdikupongen gir du avkall på mellomlegget ved å benytte den.

2.6 Det er ingen spesielle forhold eller restriksjoner knyttet til bestillinger som er hel- eller delbetalt med en verdikupong. De generelle reglene som gjelder for kjøp av flybilletter, inkludert billettype, er de samme som for bestillinger som er betalt med andre sidestilte betalingsalternativer.

2.7 Vi forbeholder oss retten til å korrigere stempler som er gitt ved en feil, inkludert tilfeller hvor feilen skyldes forhold på vår side, samt stempler gitt i strid med medlemsvilkårene. Denne retten er like gjeldende selv om stemplene allerede har resultert i utstedelse og bruk av verdikuponger.

2.8 Du finner informasjon om dine stempler, stempelkort og verdikuponger på medlemsprofilen din. Her kan du også se hvilke medlemmer du har vervet til programmet. Dersom du på et tidspunkt velger å avslutte medlemskapet ditt i Flyr+, er vi for å forhindre misbruk nødt til å beholde informasjon om verving i to år etter at medlemskapet er avsluttet. Det står mer om dette i personvernerklæringen vår.

2.9 Vi forbeholder oss retten til å endre, pause eller avvikle hele eller deler av fordelsprogrammet. Hvor lang tid det vil ta fra en endring blir varslet til den trer i kraft avhenger av hvor vesentlig og av hvilken karakter endringen er. Mindre endringer kan tre i kraft med en gang de har blitt varslet, mens større endringer må varsles minimum én måned i forveien. Om endringen skulle være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være medlem står du selvfølgelig fritt til å avslutte medlemskapet.

3. Kommunikasjon

3.1 For å administrere medlemskapet ditt vil du motta relevant kommunikasjon via elektroniske kanaler som e-post, mobilapp og sms. Dette kan være informasjon om oppdaterte medlemsvilkår, varsling om utløp av verdikuponger, påminnelser om frister for å samle inn stempler på stempelkort og øvrig informasjon om bruk av medlemskapet ditt. Kommunikasjon av denne typen er obligatorisk.

3.2 I tillegg til ovenstående samtykker du ved innmelding til å motta markedsføringsinnhold via elektroniske kanaler som e-post, mobilappog sms. Dette kan være informasjon om tilbud på flybilletter, produktnyheter og andre kommersielle tiltak fra oss og samarbeidspartnerne våre. Innstillinger for kommunikasjon av denne typen kan administreres fra Min Profil etter innmelding.

4. Bestemmelser

4.1 Så langt lokale lover eller reguleringer tillater det, skal medlemsvilkårene reguleres av og fortolkes i samsvar med norsk rett. Begge parter i medlemsavtalen godtar Oslo tingrett som verneting for å løse eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av programmets medlemsvilkår.

4.2 Skulle det oppstå hendelser utenfor vår kontroll eller som vi ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, kan dette hindre oss fra å oppfylle forpliktelsene våre ovenfor deg som medlem. I slike tilfeller opphører forpliktelsene våre så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

4.3 Våre sikkerhetsmessige tiltak skal sørge for at opplysningene dine er beskyttet mot uautorisert tilgang og bruk. Dersom du bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ønsker å bo og leve helt anonymt, ber vi deg allikevel gjøre en egen vurdering av hvorvidt du burde bli medlem av programmet.

4.4 Som medlem er du selv ansvarlig for skatter og avgifter som i henhold til norsk lov må betales dersom du har mottatt fordeler i forbindelse med forretningsreiser betalt av en arbeidsgiver.

4.5 Vi forbeholder oss retten til å helt eller delvis overføre rettigheter og forpliktelser til en annen juridisk enhet som kan drifte fordelsprogrammet videre ved en eventuell omorganisering. Dersom programmet blir avviklet på grunn av lovgivning, rettskjennelser, pålegg fra offentlige myndigheter eller liknende kan både generelle og opptjente fordeler opphøre umiddelbart uten varsel.

Medlemsvilkårene ble sist oppdatert 30. mars 2022.